Ma loon veebilehti, mis töötavad
ja on väga lihtsad kasutada.

Kõik teenused veebirakenduste disainimisel ja programmeerimisel ning reklaami ja trükitoodete väljatöötamine.

Maxim Solovyev

Teenused

Ma tegelen igasuguse keerukusega veebilehtede, alates lihtsatest visiitkaardi või tutvustavat tüüpi lehtedest, kuni suurte andmebaasidele toetuvate ja veebipõhist kaugadministreerimist võimaldavate korporatiivsete süsteemide professionaalse väljatöötamise ja toega. Lisaks sellele töötan välja ka asutuste ja ettevõtete logosid, loon ühtset firmastiili ning kujundan kõige erinevamaid äri- ja reklaamtrükiseid nagu plakateid, blankette, brošüüre, pakendeid jne.

Veebilehtede projekteerimine ja looming

See suund kätkeb endas järgmisi etappe: kontseptsiooni väljatöötamist, struktuuri, liidese, usability projekteerimist, disaini, tekstitöötlust, html-küljendust, testimist ja korrektuuri.

Iga projekti oluliseks etapiks on projekteerimine. Ma pean seda kogu projekti eduka realiseerimise tagatiseks, liigitades antud etapi veel omakorda kolmeks:

Ülesande püstitamine

Määratletakse veebilehe lahendada olevate ülesannete loend, analüüsitakse sihtauditooriumi, kirjeldatakse soovitav tulemus, määratletakse projekti maht, hinnatakse projekti loomisele ja toetusele tehtavate kulutuste suurus.

Informatiivne sisu

informatiivse täitematerjali ja multikeelsuse otstarbekuse analüüs, materjalide valimine ja korrektuur, arvestades hüperteksti iseärasusi.

Veebilehe struktuuri projekteerimine

Tekstide korrektuur ja erinevate jaotiste loomine, intuitiivselt arusaadava navigatsioonisüsteemi organiseerimine, muudatus-, otsingu-, tagasiside- jne. võimaluste planeerimine.

Ülejäänud etapid

Järgnevad sellele kas siis juba üksteise järel või vajadusel ka paralleelselt.

 

Veebilehtede automatiseerimis- ja tugisüsteemide väljatöötlus

Minu baaskeeleks veebiprogrammeerimisel on PHP, kui usaldusväärne ja kõige paindlikum UNIX süsteemi veebirakenduste arendusvahend, mis võimaldab luua tellija kõiki vajadusi arvestavaid veebilehti.

Hetkel on mul iseseisvate tarkvaramoodulitena välja töötatud kõige nõutavamad tehnoloogiad, mida kasutan minu loodavatel veebilehtedel.

Internetiprojektide tugi ja haldus

Viimati selle loomishetkel uuendatud veebileht vaevalt püsivat huvi tekitab. Seetõttu on oluline kontrollida jätkuvalt info aktuaalsust, külastatajate huvitatut, avaldada uudiseid ja muud sihtauditooriumi huvitavat informatsiooni.

Olen valmis pakkuma loodud veebilehele ka kaasnevaid- ja tugiteenuseid. Sealjuures võib tellija projekti iseseisvalt kontrollida, jälgida selle ajakohasust, uute materjalide olemasolu jne. Ma aga sooritan vastavalt tellija soovile järgmisi tehnilisi tugiteenuseid:

Tekstiinfo muutmine

veebilehel avaldatavate uudiste ja info värskendamine, täiendavate jaotiste loomine jne.

Graafiline tugi

disaini osaline muutmine, bannerite, kujunduselementide jne. loomine.

Soovin saavutada alati kliendiga täielikku üksteisemõistmist, sest vaid nii on võimalik edukas koostöö. Suhtun väga tähelepanelikult tellija esteetilistesse nõudmistesse, tema soovidesse veebilehe struktuuri osas, projekti haldus- ja administreerimisvajadustesse.

Olen rõõmus koostöö üle Teie firmaga.

Disain ja multimeedia

Veebilehe väljatöötamisel pööran suurt tähelepanu disainile, sest Teie veebilehe kujundus ja välisilme on Teie firma näoks internetis ning püüan viia selle täiuslikkuseni, laskmata silmist väiksemaidki detaile ja realiseerides individuaalse ja kordumatuna iga projekti. Püüan teha Teie veebilehest mugava, huvitava ja meeldejääva.

Loov graafiline veebidisain - minu peamine tegevussuund.

Veebilehe disaini väljatöötamisel tuleb võrreldes tavadisainiga arvestada paljude täiendavate faktoritega. Oluline on sobitada üldine kujundusstiil intuitiivselt arusaadavate navigatsioonielementidega, hinnata valitud stiili sobivust firmastiiliga, arvestada nägemistaju ja -mälu mõjudega ning HTML võimaluste ja veebigraafika iseärasustega.

Multimeediaesitlused, Flash-klipid

Veebilehe väljatöötamise ja selle hilisema toetuse puhul tahab enamik tellijaid, et see ärataks külastajates tähelepanu, oleks teistest meeldivalt eristuv ja meeldejääv. Tavaliselt kasutatakse selleks mitmesuguseid kaasaegseid tehnoloogiaid nagu Macromedia Flash, 3D-modelleerimine, MetaStream jt.

Antud tehnoloogiate baasil olen valmis pakkuma järgmisi väljatöötlusi:
 • Staatilisi ja animeeritud reklaamibannereid
 • Flash-päiseid
 • Flash-bannereid
 • Multimeediaesitlusi
 • Ekraanipäiseid
 • Reklaam-videoklippe

Trükitoodangu väljatöötlus

Kaasaegset toodete ja teenuste turgu on raske ette kujutada ilma graafilise toeta, alates mainekujundustoodetest ning lõpetades müügikohtade, esinduste ja hoonete kujundusega.

Trükised – värvikujutis igal materjalil.

Värviline ofsettrükk võimaldab edastada tõepäraseid fotokujutisi nii tava, kui erimaterjalidel ja sellisteks trükisteks võivad olla kõige erinevamad büroo- ja reklaamtrükised: bukletid, plakatid, kleepsud, kalendrid, tavalised ja isekopeeruvad blanketid, ümbrikud, visiitkaardid, pakendid.

Kõik see, loodud professionaalse disaineri poolt, võimaldab Teil eristada oma firmat ja selle pakutavaid tooteid või teenuseid üldisest hallist massist. Individuaalselt kujundatud pakendid aga osana üldisest firmastiilist aitavad suurendada müüki ja juhtida tarbija tähelepanu just Teie kaubamärgile.

Pakun oma teenuseid järgmist liiki trükitoodangu makettide väljatöötamisel:
 

Hinnapäring

Kasutades antud vormi, võite saata mulle oma soovidele vastava veebilehe hinnapäringu. Vastan Teile kõige lühema aja jooksul.

Portfolio

Siin on esitatud mõned minu poolt loodud veebilehed.

Kontaktid

Kasutades antud vormi, võite saata mulle oma arvamust või küsimust. Vastan Teile kõige lühema aja jooksul.

 • Maxim Solovyev FIE
 • Reg. number: 11753317
 • Telefon: +372 56 615 486
 • E-post: info@maxistuudio.fie.ee
 • ICQ: 96616317
 • MSN: leroi@starman.ee
 • Skype: leroi_telephone
 • iChat: maximsolovyev@mac.com
 • Swedbank: a/a 221024514490, Maxim Solovyev